Phi đạn Phòng thủ Patriot Bắn Rơi Máy Bay Do Thám Syria

tháng 5 01, 2017