-->

Quân đội Mỹ: "Chúng tôi đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân"

8:41 SA