Trump Muốn Có một Cuộc Gặp Cởi Mỡ Với Lãnh Đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,