Trump thiết lập kênh liên lạc bí mật với Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống Mỹ 2016

Saturday, May 20, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,