Trump thiết lập kênh liên lạc bí mật với Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống Mỹ 2016

7:23 SA