Trump thiết lập kênh liên lạc bí mật với Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống Mỹ 2016

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: