Trump thiết lập kênh liên lạc bí mật với Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống Mỹ 2016

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,