Đại Bàng tấn công F-15E Strike Eagle của Mỹ vừa bắn rơi thêm một máy bay của Iran

9:00 SA