Đại Bàng tấn công F-15E Strike Eagle của Mỹ vừa bắn rơi thêm một máy bay của Iran

Wednesday, June 21, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,