Đại Bàng tấn công F-15E Strike Eagle của Mỹ vừa bắn rơi thêm một máy bay của Iran

tháng 6 21, 2017