Đại Bàng tấn công F-15E Strike Eagle của Mỹ vừa bắn rơi thêm một máy bay của Iran

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,