Đại Bàng tấn công F-15E Strike Eagle của Mỹ vừa bắn rơi thêm một máy bay của Iran

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: