Bắc Triều Tiên: Một cuộc " tấn công Quân sự " sẽ không làm gián đoạn các chương trình Hạt nhân của chúng tôi

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: