Có ít nhất một hệ thống máy tính của nhà máy điện hạt nhân Mỹ bị tin tặc tấn công

8:31 SA