Công ty Rafael sẽ giới thiệu hệ thống đánh chặn các vật thể bay không người lái đầu tiên trên thế giới

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,