Hai chuyên cơ " ném Bom hạng nặng " B-1B bay qua Bán đảo Triều Tiên

Wednesday, June 21, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , , ,