Hai chuyên cơ " ném Bom hạng nặng " B-1B bay qua Bán đảo Triều Tiên

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , , ,