Hai chuyên cơ " ném Bom hạng nặng " B-1B bay qua Bán đảo Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , , ,

0 nhận xét: