Hải Quân Trung Quốc Và Iran Tiến Hành Tập Trận Chung Tại Eo Biển Hormuz

tháng 6 20, 2017