Hải Quân Trung Quốc Và Iran Tiến Hành Tập Trận Chung Tại Eo Biển Hormuz

9:19 CH