Hải Quân Trung Quốc Và Iran Tiến Hành Tập Trận Chung Tại Eo Biển Hormuz

Tuesday, June 20, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,