Hải Quân Trung Quốc Và Iran Tiến Hành Tập Trận Chung Tại Eo Biển Hormuz

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,