Hoa Kỳ nhận thấy các dấu hiệu " chuẩn bị cho một cuộc Tấn công bằng vũ khí Hóa học" ở Syria

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: