Israel Phối Hợp cùng Mỹ Phát triển Hệ thống Phòng thủ Arrow 3

8:52 CH