Một quả Rocket phóng từ Gaza nổ tung ở miền Nam Israel, nhưng không có ai bị thương

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,