Một quả Rocket phóng từ Gaza nổ tung ở miền Nam Israel, nhưng không có ai bị thương

Tuesday, June 27, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,