Một quả Rocket phóng từ Gaza nổ tung ở miền Nam Israel, nhưng không có ai bị thương

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: