NASA phát hiện 10 hành tinh mới giống Trái đất " Chúng ta không đơn độc trong vũ trụ "

9:05 CH