SU-22 của Syria Bị Chiến Đấu Cơ F-A-18E Super Hornet của Hoa Kỳ Bắn Hạ

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,