SU-22 của Syria Bị Chiến Đấu Cơ F-A-18E Super Hornet của Hoa Kỳ Bắn Hạ

Monday, June 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,