SU-22 của Syria Bị Chiến Đấu Cơ F-A-18E Super Hornet của Hoa Kỳ Bắn Hạ

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: