Thụy Điển và Phần Lan thành lập nhóm liên minh Quân sự phản ứng nhanh

11:34 SA