Thụy Điển và Phần Lan thành lập nhóm liên minh Quân sự phản ứng nhanh

Saturday, July 1, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,