Abe và Trump nhất trí Hành động chống lại sự hung hăng của Bắc Triều Tiên

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: