Bình Nhưỡng thử nghiệm Hỏa tiễn ICBM có tầm bay vươn đến tận vùng Lãnh thổ Alaska của Mỹ

Thursday, July 6, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,