Binh sĩ Jordan, người bắn chết 3 lính Đặc Nhiệm Mỹ nói rằng mình vô tội

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,