Binh sĩ Jordan, người bắn chết 3 lính Đặc Nhiệm Mỹ nói rằng mình vô tội

Wednesday, July 5, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,