Binh sĩ Jordan, người bắn chết 3 lính Đặc Nhiệm Mỹ nói rằng mình vô tội

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: