Hai đồng Minh của Mỹ Là " Anh và ÚC " lo ngại chương trình phát triển Hỏa tiễn Hạt Nhân của Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: