Hawaii luyện tập đối phó mối đe dọa Hỏa Tiễn từ Bắc Triều Tiên

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,