Hawaii luyện tập đối phó mối đe dọa Hỏa Tiễn từ Bắc Triều Tiên

11:34 SA