Hoa Kỳ và các Đồng Minh triển khai lực lượng áp đảo bao vây Bắc Triều Tiên

9:29 SA