Hỏa Tiễn Hwasong-14 của Bắc Triều Tiên có thể chạm đến Mỹ, nhưng các mục tiêu là rất khó xác định ngay cả đối với ông Kim

tháng 7 20, 2017