Hỏa Tiễn Hwasong-14 của Bắc Triều Tiên có thể chạm đến Mỹ, nhưng các mục tiêu là rất khó xác định ngay cả đối với ông Kim

Thursday, July 20, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , , ,