Hải Quân Israel chi 1,5 tỷ NIS tăng cường hỏa lực bảo vệ Lãnh Hải

Monday, July 10, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,