Hải Quân Israel chi 1,5 tỷ NIS tăng cường hỏa lực bảo vệ Lãnh Hải

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,