Hải Quân Israel chi 1,5 tỷ NIS tăng cường hỏa lực bảo vệ Lãnh Hải

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: