Lockheed Martin nhận hợp đồng 8 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ Phi đội F-35 của Israel

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,