Lockheed Martin nhận hợp đồng 8 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ Phi đội F-35 của Israel

tháng 7 26, 2017