Lockheed Martin nhận hợp đồng 8 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ Phi đội F-35 của Israel

1:22 CH