Lockheed Martin nhận hợp đồng 8 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ Phi đội F-35 của Israel

Wednesday, July 26, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,