Mỹ thực hiện cuộc không kích chống lại phiến quân Al-Shabab ở Somalia

Wednesday, July 5, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,