NASA sẽ dùng công nghệ "Tác Động Học" làm chuyển hướng Tiểu hành tinh đâm vào Trái đất

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,