Home Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA An Ninh Chiến Lược Hướng Dẫn Thủ Thuật Thời Trang - Điện Ảnh Thế giới Động Vật

NASA sẽ dùng công nghệ "Tác Động Học" làm chuyển hướng Tiểu hành tinh đâm vào Trái đất

tháng 7 03, 2017