NASA sẽ dùng công nghệ "Tác Động Học" làm chuyển hướng Tiểu hành tinh đâm vào Trái đất

Chủ đề có liên quan: , ,