NASA sẽ dùng công nghệ "Tác Động Học" làm chuyển hướng Tiểu hành tinh đâm vào Trái đất

Monday, July 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,