NASA thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Tổng Thống Trump

Chủ đề có liên quan: ,