NASA thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Tổng Thống Trump

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,