NASA thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Tổng Thống Trump

Monday, July 10, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,