NASA thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Tổng Thống Trump

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: