Nền giáo dục đối kháng " người Mỹ " tại Bắc Triều Tiên được hình thành từ nhiều nhiều thập niên qua

tháng 7 07, 2017