Tin thế giới - Hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên đạt tầm bắn 6.700Km

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,