Nhã đạn điên cuồng 700 phát không ngừng nghỉ khiến Khẩu M249 SAW bị vỡ nòng

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: