Phi đạn Phòng thủ Patriot tại Lithuania trở thành nỗi khiếp sợ của Nga

tháng 7 12, 2017