Phi đạn Phòng thủ Patriot tại Lithuania trở thành nỗi khiếp sợ của Nga

1:49 CH