Súng điện từ Railgun Phiên bản nâng cấp Mạnh và nhanh hơn của Hải Quân Mỹ

Tuesday, July 25, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,