Súng điện từ Railgun Phiên bản nâng cấp Mạnh và nhanh hơn của Hải Quân Mỹ

7:35 CH