Taliban tấn công giết chết 12 cảnh sát tại Afghanistan

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: