Taliban tấn công giết chết 12 cảnh sát tại Afghanistan

Sunday, July 30, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: