Taliban tấn công giết chết 12 cảnh sát tại Afghanistan

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: