Tàu ngầm tấn công lớp Virginia thứ 20 của Mỹ vừa được khởi công chế tạo tại nhà máy đóng tàu Rhode Island

Monday, July 10, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,