Tàu ngầm tấn công lớp Virginia thứ 20 của Mỹ vừa được khởi công chế tạo tại nhà máy đóng tàu Rhode Island

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,