Tin nước Mỹ - Thượng Nghị Sĩ Mỹ, ông John McCain bị ung thư Não

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: