Tin Thế giới ngày 26 tháng 7 - Thụy Điển Tham gia tập Trận lớn với NATO

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,