Tin thế giới ngày 28-7: Máy bay do thám Nga đã ném lựu đạn phá hủy kho đạn của Ukraine

9:27 CH