Tin thế giới ngày 28-7: Máy bay do thám Nga đã ném lựu đạn phá hủy kho đạn của Ukraine

Friday, July 28, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,