Tin Quân Sự - Anh không di dời dây chuyền sản xuất trực thăng AW159 Wildcat ra khỏi Nước này

tháng 7 26, 2017