Tin Trung Đông ngày 28 tháng 7 - Iran phóng thành công tên lửa "Simorgh"

8:19 SA