Tình báo Nam Hàn không tin chắc " Hỏa tiễn ICBM mà Triều Tiên vừa phóng thử nghiệm vào tuần trước đã thành công khi bay tái nhập khí quyển "

tháng 7 11, 2017