Tình báo Nam Hàn không tin chắc " Hỏa tiễn ICBM mà Triều Tiên vừa phóng thử nghiệm vào tuần trước đã thành công khi bay tái nhập khí quyển "

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,