Cậu bé Jude phát hiện bộ xương Hóa thạch của loài Stegomastodon sống cánh dây 1, 2 triệu năm

Friday, July 21, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,