Vũ khí Laser của Mỹ được bắn ra với vận tốc "Ánh sáng" đốt cháy Phi đạn kẻ thù

Wednesday, July 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,