Vũ khí Laser của Mỹ được bắn ra với vận tốc "Ánh sáng" đốt cháy Phi đạn kẻ thù

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,