Vũ khí Laser của Mỹ được bắn ra với vận tốc "Ánh sáng" đốt cháy Phi đạn kẻ thù

3:11 CH