Các báo cáo cho biết: Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm vũ khí Hạt nhân lần thứ 6

tháng 8 29, 2017