Các báo cáo cho biết: Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm vũ khí Hạt nhân lần thứ 6

Tuesday, August 29, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,