Các báo cáo cho biết: Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm vũ khí Hạt nhân lần thứ 6

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: