Các báo cáo cho biết: Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm vũ khí Hạt nhân lần thứ 6

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,