7 Chiến đấu Cơ Nga mang đến sự cảnh báo cho Latvia, Estonia và Phần Lan và cả châu Âu chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng

tháng 8 02, 2017