7 Chiến đấu Cơ Nga mang đến sự cảnh báo cho Latvia, Estonia và Phần Lan và cả châu Âu chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng

Wednesday, August 2, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,