barcelona: Cảnh sát " người Hùng " một mình giết chết 4 tên khủng bố và cứu sống một đồng nghiệp

Saturday, August 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: