Chiến đấu cơ F-18 của Tây Ban Nha cất cánh đánh chặn 3 máy bay Nga

Thursday, August 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: