Chiến trường Syria và Ukraine trở thành nơi thử vũ khí mới của Nga - Mỹ

9:30 CH