Hải Quân ẤN Độ nhận Hỏa Tiễn Barak-8 đầu tiên trong hợp đồng trị giá 630 triệu Mỹ Kim với Hãng IAI của Israel

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,