Hàng Trăm Chiến đấu cơ tàng hình F-35 sẽ được triển khai bao vây Bắc Triều Tiên

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,